Administratieve dienstverlening

Elke ondernemer heeft met de administratieve verplichtingen te maken. We kunnen u verlossen van deze lasten waardoor u zich volledig op uw zaak kunt richten. We bieden u de volgende diensten:

 

 • het opzetten van uw administratie in vakkundige boekhoudprogramma's
 • het verzorgen van uw administratie
 • het opstellen van uw jaarrekening en (tussentijdse) financiële rapportage
 • communicatie met Belastingdienst en andere instellingen

Loonadministratie

Heeft u personeel in dienst? In dit geval heeft u de verplichting tot het voeren van een gedegen salarisadministratie, het betalen van loonbelastingen en afdrachten te doen van het Pensioenfonds volgens de CAO's. We bieden u volledige ondersteuning in deze mogelijke taken en voeren de volgende werkzaamheden voor u uit:

 

 • maandelijkse berekening van salarissen volgens de Nederlandse wetgeving
 • het uitgeven van de maandelijkse loonstroken
 • het verwerken van de gegevens in vakkundig salarispakket
 • het aanmaken en aanleveren van de aangiftes voor de Belastingdienst en het Pensioenfonds
 • het verzorgen van jaaropgaven voor werknemers

Financieel en belastingadvies

O.M. Administraties biedt u ondersteuning en praktische adviezen op het gebied van:

 

 • begeleiding van startende ondernemingen
 • het opzetten van ondernemingsplannen
 • de keuze van de bedrijfsvorm
 • het beoordelen van uw winst-verliesrekening
 • advies over aftrekbare en gedeeltelijk aftrekbare kosten, aanschaf van bedrijfsauto's en andere fiscale vragen

Voor prive-personen

Voor privé-personen bieden we volgende diensten:

 

 • Verzorgen van uw jaaraangiften t.b.v. terugvragen van de teveel betaalde belasting
 • Aanvraag van huur- en zorgtoeslagen