• Administratieve dienstverlening

    Elke ondernemer heeft met de administratieve verplichtingen te maken. We kunnen u verlossen van deze lasten waardoor u zich volledig op uw zaak kunt richten.

  • Loonadministratie

    Heeft u personeel in dienst? In dit geval heeft u de verplichting tot het voeren van een gedegen salarisadministratie, het betalen van loonbelastingen en afdrachten te doen van het Pensioenfonds volgens de CAO's. We bieden u volledige ondersteuning en uitvoering in deze mogelijke taken.

  • Financieel en belastingadvies

    O.M. Administraties biedt u ondersteuning en praktische adviezen op het gebied van begeleiding van startende ondernemingen, het opzetten van bedrijfsplannen, de keuze van de bedrijfsvorm

DIENSTEN

Wij bieden verschillende diensten aan voor zowel ondernemers als prive-personen. Hieronder valt, maar is niet gelimiteerd tot administratieve dienstverlening, loonadministratie, financieel en belastingadvies

OVER ONS

O.M. Adminstraties is sinds 2004 actief in de adminstratieve wereld van het midden en klein  bedrijf. Hoofd administrateur en directeur van O.M. Administraties,Olga Marytchev, richte het bedrijf op met het oogmerk meer kwaliteit

REFERENTIES

O.M. administraties zet zich hard in voor haar cliënten om hun tevredenheid te garanderen. Persoonlijke aandacht, kwaliteit en betrouwbaarheid staan daarom centraal. Wij verwijzen u dan ook graag naar onze referenties.